IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Smyslová zahrada

Smyslová zahrada

 DSC_0400.JPGDSC_0410.JPGDSC_0422.JPGDSC_1388.JPGIMG_4228.JPGIMG_2849.JPGIMG_0251.JPGIMG_4247.JPGIMG_4251.JPGP1320688.JPGP1400883.JPGr2.JPGSV NA ZAHRADE 1.JPGZAHRADA 1.JPGZAHRADA 2.JPGZahrada.JPGIMG_0392.JPGIMG_0396.JPGIMG_0401.JPGIMG_20210608_095516_1.jpgIMG_6198.JPGIMG_20210603_095414.jpgIMG_0241.JPGIMG_20210608_095417_1.jpg

Název projektu a stručný obsah

 

„Smyslová zahrada“ - stavební  úpravy zahrady ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64, 741 01, Nový Jičín (realizace 7/2012 – 5/2013)

 

Záměrem akce byla adaptace venkovních prostor na pozemku školy s vybudováním speciálních herních a výukových prvků umožňujících komplexní rozvoj a relaxaci dětí a žáků s těžkým mentálním, tělesným postižením a autismem  a revitalizace školní zahrady

Projekt Smyslové zahrady byl našim dlouhodobým záměrem. Teprve po ověření výukových potřeb dětí a žáků v podmínkách nové budovy, jsme s týmem pedagogů začali s přípravou koncepčního systémového řešení využití zahrady a pozemku.

Základem speciálně pedagogické práce u dětí a žáků s těžkým mentálním a tělesným postižením je dostatečně podnětné prostředí, které rozvíjí především jejich smyslové vnímání, pohybovou aktivitu, rozumové a komunikační dovednosti a samostatnost. To vše jsme v zrekonstruovaných prostorech a učebnách školy schopni plně zajistit.

Součástí celodenní vzdělávací práce u předškolních dětí i školních žáků se zdravotním postižením je také pobyt venku spojený s výukovými a pohybovými aktivitami, které využívají přirozené i přizpůsobené prostředí.

Druh a stupeň postižení dětí výrazně omezuje nebo zcela znemožňuje využití veřejných dětských hřišť města navržených pro zdravou populaci. Z důvodů imobility dětí, specifických projevů jejich chování a vyšších personálních požadavků při pobytu venku je také omezena možnost tématických vycházek po okolí.

Navrhovaná úprava školní zahrady plně vyřešila výše popsanou situaci a stala se novým plnohodnotným prostorem pro výuku i činnost školní družiny v odpoledních hodinách, který využijí současně děti a žáci s těžkým tělesným a mentálním postižením i s autismem.

Současný stav: Objekt zahrady se nachází v zastavěném území ve vnitrobloku bytové výstavby. Koncepce revitalizace vycházela z požadavku vybavit předmětné území herními, didaktickými a rehabilitačními prvky pro potřeby a užívání speciální školy, dále z provozních vztahů, požadovaných funkcí a návaznosti na budovu a její účel.

Základní myšlenkou projektu Smyslové zahrady je maximálně účelné využití okolí budovy, jeho uzpůsobení konkrétním potřebám a vybavení herními prvky pro smyslovou, psychomotorickou, vestibulární aktivaci. V koncepci jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností a specifických potřeb jednotlivých skupin dětí a žáků se zdravotním postižením. 

Zahrada je rozdělena na několik samostatně fungujících celků různých účelů, ovšem dle potřeby spolu navzájem propojených.

První část, navazující na vstup do budovy, je tvořena půdorysně zvlněnou terénní modelací, která je z jedné strany omezena opěrnou zdí s nájezdy a svažitým chodníkem, jehož prostřednictvím je hřeben kopce a aktivity na něm umístěné přístupné i dětem na vozíčku. Po celé délce modelace jsou ze strany svahu i zdi napojeny herní, manipulační a výukové prvky (sítě, žebříky, hmatové stěny, skluzavka). V nitru modelace je umístěn obloukový interaktivní tunel s akustickým, světelným a hmatovým vnitřním vybavením. Na počátku terénní modelace je umístěno posezení pro krátké přestávky. Na ně navazuje pískoviště s integračními stoly a gumovým pásovým dopravníkem. Na druhém konci modelace je umístěn jakýsi „amfiteátr“ obloukového půdorysu s výškově rozdílnými třemi ložnými plochami pro imobilní děti s vertikálními clonícími stěnami porostlými popínavou zelení a se zavěšenými ozvučenými předměty. Potřebné stínění je zajištěno sezónními stínícími plachtami. Tato část zahrady je koncipována jako rušnější s důrazem na psychomotorické prožitky.

Další, navazující část je koncipována jako klidová s množstvím podnětů pro různésmysly. Na jedné straně tuto plochu vymezuje konstrukce pro zavěšení polohovacích křesel, sítí a vaků v blízkosti rabatového záhonu. Děti zde mohou odpočívat a zároveň vnímat vůni a barvy bylinek, poletování motýlů a dění u vodního prvku. Na straně druhé  jsou u hranice pozemku zbudovány dvě terénní travnaté vlny, určené pro polohování dětí vleže a nácvik chůze. Na vlny navazuje průsvitné oplocení s plexiskla s aplikacemi z barevných fólií s mořskou tématikou. Uprostřed této části je vodní prvek (vodní a pískové stoly a korýtka) v ploše kačírku (pobřeží). V travnaté ploše je vyveden zahradní postřikovač určený pro letní osvěžení a zároveň zálivce nejvíce zatěžovaného trávníku v areálu.

Třetí část areálu je určena k herním a pohybovým činnostem dětí a žáků s lehčím motorickým postižením  a autistů. Aktivity se odehrávají na velké pryžové ploše rozšířené o míčovou a cvičnou lezeckou stěnou se skluzem a hrazdou.

Navazující plocha kačírku je vybavena několika jednoduchými prvky. Jsou zde domečky – ulity, lodička s kormidlem a také oblíbené přirozené skrýše v keřovitých porostech. Plocha pod velkou vrbou, kde nejsou podmínky pro úspěšný růst trávníku ani jeho náhrad, je využita pro realizaci hmatového chodníku s různou strukturou povrchů. Obrubu tvořit dlouhá dřevěná anakonda.

Na pryžovou plochu dále navazuje volná travnatá plocha, na jejímž okraji je umístěna velká pružinová houpačka s motivem delfínů s vahadlovým pohybem pro více dětí a též čtyřbodově uchycené pevné houpací lehátko. Tento prostor sloužit také k akcím pořádaným pro rodiče s dětmi.

Veškeré herní prvky velmi esteticky a funkčně doplňují vzrostlé stromy a okrasné dřeviny. Zeleň užitá jako povrch terénních modelací je vesměs stálezelená a půdopokryvná, aby dobře zviditelnila jak modelace tak dění na nich z hlediska bezpečnosti a umožnila využívání kopců i v zimním období pro bobování.

Zvoleným materiálem pro veškeré dřevěné venkovní herní prvky je akát, který má velmi dlouhou životnost při minimálních nárocích na následnou údržbu. Většina instalovaných prvků je s ohledem na cílovou skupinu uživatelů atypická, vyráběna individuálně na míru.

Rozpočet projektu:

Celková cena projektu byla ve výši 4 370 000,- Kč s DPH.  Skládala se z několika částí: výroba a montáž herních a stimulačních prvků + stavební a sadové úpravy. Projektová dokumentace i vlastní realizace byla s ohledem na finanční možnosti a způsob financování rozdělená do čtyř etap. Financování projektu bylo vícezdrojové. Asi polovinu částky jsme financovali z vlastních zdrojů organizace, zbytek spolufinancován z cizích zdrojů (sponzoři a dárci školy, grantové a nadační příspěvky).

 

Přínos projektu:

·     Vytvoření plnohodnotného, účelného a funkčního venkovního prostředí školní zahrady s dlouhou trvanlivostí.

·     Zprostředkování pohybových, smyslových, prožitkových aktivit a výuky ve venkovním prostředí dětem a žáků zejména s těžkým kombinovaným postižením, imobilitou a  autismem - rozšíření výukových aktivit do exteriéru.

·        Snadná dostupnost zejména imobilním dětem s těžkým tělesným postižením.

·         Využití prostředí zahrady také pro  hromadné školní a mimoškolní akce. 

·         Využití smyslové zahrady také ambulantními klienty Speciálně pedagogického centra a dětské fyzioterapie