IMG
Drobečková navigace

Úvod > SPC > Poskytované služby

Poskytované služby

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika z důvodu posouzení školní zralosti, odkladu povinné školní docházky, výběru  a doporučení k zařazení do mateřské, základní a střední školy, řešení výukových i výchovných problémů, posouzení nároku k přiznání příspěvků souvisejících se zdravotním postižením dítěte, profesní orientace
 • Metodické a terapeutické služby
 • Informační a poradenské služby rodičům, pedagogům v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se  zdravotním  postižením
 • Zajištění integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do běžného typu škol
 • Podpora, pomoc a následná péče při inkluzi dětí, žáků, studentů se zdravotním postižením do běžných škol
 • Konzultace s pedagogy při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů žáků
 • Doporučení  ke vzdělávání dětem a žákům, studentům  do škol zřízených pro žáky dle § 16, odst.9 ŠZ
 • Doporučení  podpůrných opatření žákům v běžných i speciálních školách zřízených pro žáky dle § 16,  odst.9 ŠZ
 • Doporučení odkladu povinné školní docházky
 • Odborné poradenství, konzultace, zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • Pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a jejich výpůjčka

SPC SPC

Další poskytované služby

 • Včasná intervence pro děti do 3 let věku
 • Nácvik alternativních komunikačních dovedností
 • Komplexní speciálně pedagogická péče předškolním dětem s tělesným nebo mentálním postižením
 • Ambulantní logopedická péče poskytovaná dětem, žákům s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením s přidruženou těžkou řečovou vadou
 • Podpora smyslové  stimulace ve „snoezelenu“
 • Krizová intervence
 • Sociálně právní poradenství

SPC SPC SPC