IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Hlavní činnost:

Vzdělávání a výchova dětí a žáků podle vzdělávacích programů

Předmět činnost je poskytování:

Předškolního vzdělávání v mateřské škole zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona

Základního vzdělávání a základů vzdělání v základní škole zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona

Zájmového vzdělávání ve školní družině

Poradenských služeb dětem, žákům a studentům s tělesným a mentálním postižením ve speciálně pedagogickém centru

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ speciální
 • MŠ speciální
 • Školní družina Školní jídelna – výdejna
 • Speciálně pedagogické centrum

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Komenského 509/64
  741 01 Nový Jičín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Komenského 509/64
  741 01 Nový Jičín

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 8:00 - 15:30 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 556 701 380+420 733 595 691
  Ředitel: +420 556 702 536 

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.specskolanj.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Komenského 509/64
  741 01 Nový Jičín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  specskola.nj@specskolanj.cz

 • 4.8 Datová schránka

  kvfgh3e

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9382810287/0100

6. IČO

66741335

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: specskola.nj@specskolanj.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): kvfgh3e

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Komenského 509/64, 741 01 Nový Jičín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou speciální a Mateřská školou speciální, Nový Jičín poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.