IMG
Drobečková navigace

Úvod > > O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřskou školu speciální tvoří 2 třídy pro děti s více vadami a 1 třída pro děti s poruchou autistického spektra.

Organizace výuky v SMŠ vychází ze Školního vzdělávacího programu „ČLOVÍČEK" a je doplňována o alternativní výukové metody a programy. Ve třídách pracují současně dvě učitelky a asistent pedagoga. 

Vzdělávání je zaměřeno na maximální rozvoj dovedností a návyků dětí, na vybudování jejich pracovního a herního režimu při zachování denního kontaktu s rodiči. Každé dítě má vypracován roční učební plán vycházející z úrovně jeho schopností. Třídy jsou vybaveny speciálními hračkami a kompenzačními pomůckami, které pomáhají rozvíjet smyslové vnímání, manuální a pohybové dovednosti a hudební a výtvarné cítění.

V samostatně zřízené třídě pro děti s poruchou autistického spektra se pracuje podle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky). Veškerá výuka probíhá za podpory Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).

V naší mateřské škole mohou být zapsány i děti s onemocněním či zdravotním oslabením, pro které je vhodné prostředí s menším počtem dětí a individuálním přístupem.

Předškolní vzdělávání ve speciální mateřské škole je poskytováno za úplatu.