IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Jako denní školské zařízení poskytuje výchovně vzdělávací péči dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s vícečetným postižením a s poruchou autistického spektra ve věku od 3 do 20 let.

Škola se nachází blízko centra města a je plně bezbariérová s velmi dobrým prostorově-technickým zázemím a vybaveností speciálními rehabilitačními a kompenzačními pomůckami. Součástí školy plně vybavená multifunkční smyslová zahrada. 

Celková kapacita školy je 70 dětí. Třídy jsou naplňovány do počtu 6 - 8 dětí. Odbornou péči zajišťují učitelé – speciální pedagogové, vychovatelé a asistenti pedagoga.

Cílem komplexní péče je dosažení maximálně možné míry socializace a optimální úrovně komunikačních, pohybových a sebeobslužných dovedností dětí a žáků.

Součásti školy

  • Mateřská škola speciální 3 třídy
  • Základní škola speciální 8 tříd
  • Školní družina 
  • Školní výdejna
  • Speciálně pedagogické centrum 

Ve spolupráci s DĚCKO o. p. s., za finanční spoluúčasti rodiny a sponzorů, zprostředkováváme svozovou dopravu upraveným vozidlem s plošinou.

V prostorách školy poskytuje nestátní zdravotnické zařízení NEURON s.r.o. ambulantní služby dětského fyzioterapeuta.