IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Informace v médiích

Informace v médiích 

  • "Zahrady, které léčí" - informace o smyslové zahradě v odborném časopise Svazu zakládání a údržby zeleně na straně 16
  • Vítání Jara 2016 - reportáž TV Polar z již tradiční přehlídky dramatické tvorby speciálních škol a zařízení
  • Den s koníky - reportáž TV Polar z hipoterapie na zahradě školy v květnu 2016
  • Jezdecká akademie 2017 - podpořená z grantu města Nového Jičína - reportáž TV Polar z června 2017
  • Eurytmii se v Novém Jičíně učí  i děti s těžkými handicapy - reportáž TV Polar z března 2023

Rozpočet

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Zřizovatel