IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Alternativní programy a formy výuky

Alternativní programy a formy výuky

Škola se snaží vytvářet podmínky pro uplatňování systému ucelené (komplexní) rehabilitace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. V rámci tohoto přístupu klade důraz na týmovou a multioborovou spolupráci s využitím celé řady alternativních metod a forem výuky a doplňujících výukových programů.

 • Alternativní výuka čtení, psaní, počtů (globální čtení, sociální čtení, psaní hůlkovým písmem)
 • Projektová výuka věcného učení v přirozených podmínkách smyslové zahrady, a rodinné farmy 
 • Globální výuka pracovního vyučování na ranči Hermelín
 • Strukturovaná výuka dle TEACCH programu  
 • Uplatňování prvků ABA terapie u dětí a žáků s PAS
 • Výuka prostřednictvím nových ICT technologií - tablety iPAD. interaktivní tabule, dotykové monitory, oční skener
 • Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace (VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém - metoda neverbální komunikace) 
 • Plavecká a předplavecká výchova
 • Rehabilitační plavání imobilních dětí s rodiči 
 • Hipoterapie - léčebné pedagogicko psychologické ježdění
 • Canisterapie 
 • Arteterapie
 • Muzikoterapie 
 • Multisenzorické stimulace 
 • Bazální stimulace 
 • Psychomotorická cvičení
 • Metody pohybového rozvoje dle Veroniky Sherborne
 • Podpora pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí 
 • Cvičení na motomedech
 • Pobyty v přírodě
 • Poradenství a volnočasové aktivity
 • Svozová doprava pro děti a žáky ze spádové oblasti okresu
 • Fyzioterapie v prostorách školy poskytovaná nestátním zdravotnickým zařízením