IMG
Drobečková navigace

Úvod > SPC > Charakteristika centra

Charakteristika centra 

Speciálně pedagogické centrum je součástí ZŠ speciální a MŠ speciální, Komenského 64, Nový Jičín ,příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem. Je určeno dětem, žákům, studentům ( dále jen žáci ) s mentálním a tělesným postižením nebo s více vadami, jejich rodinám a školám, které žákům se zdravotním postižením zajišťují předškolní, základní nebo střední vzdělání.

  1. Poskytuje komplexní diagnostické, metodické a terapeutické služby a poradenství v oblasti psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a sociálně právní.
  2. Zajišťuje podporu, pomoc a následnou péči při inkluzi žáků s tělesným i mentálním postižením do běžných škol. Doporučuje způsob jejich výuky a poskytuje speciálně pedagogické poradenství pedagogům škol.
  3. Pomáhá s výběrem a zařazením žáků do škol a tříd zřízených pro žáky dle §16, odst.9 školského zákona .
  4. Poskytuje poradenské a speciálně pedagogické služby rodinám s dětmi v rámci včasné intervence a předškolním dětem dosud školsky nezařazeným.

Služby poskytujeme v rámci okresu Nový Jičín ambulantně i v terénu. Jsou bezplatné a je zaručena diskrétnost a ochrana osobních údajů.

Odborný tým SPC pracuje ve složení: čtyři speciální pedagogové, psycholog a sociální pracovnice .

Návštěvu SPC je možno domluvit osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně a není k ní potřeba lékařské doporučení.

Vyšetření dítěte je realizováno pouze na žádost zákonných zástupců dítěte.

Totožnost je při první návštěvě nutno prokázat občanským průkazem zákonného zástupce, případně soudním rozhodnutím upravujícím rodičovská práva a rodným listem dítěte.

SPC

SPC

SPC

SPC