IMG
Drobečková navigace

Úvod > > O základní škole

O základní škole 

Základní škola speciální poskytuje vzdělání žákům, kteří pro svůj handicap nemohou prospívatv běžné základní škole ani základní škole praktické. Žáci mohou být vzdělávání podle následujících vzdělávacích programů:

  • ŠVP pro ZŠ speciální - část A (Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením)
  • ŠVP pro ZŠ speciální - část B (Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)

Vzdělávání je poskytováno bezplatně, žáci si plní povinnou školní docházku. Vzdělávací program ZŠ speciální je koncipován jako desetiletý a jeho absolvováním žáci získávají základy vzdělání.

Třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením 

Ve vhodně upravených podmínkách se žáci učí triviu (jazyková výchova – čtení, psaní, matematika), získávají poznatky nutné k orientaci ve světě, učí se pracovním dovednostem s cílem maximální rozvíjet svoji soběstačnost a sociální kompetence. 

Kromě analyticko-syntetického nácviku čtení využíváme i tzv. globální metodu - čtení slova jako celku. Při nácviku se používá spojení slova a obrázku. Součástí výuky je také využívání moderní výpočetní techniky a programů, uzpůsobených pro potřeby dětí s hendikepem (dotykové tablety a monitory, interaktivní tabule, notebooky). Ve třídě pracuje tým pedagogů - učitel a dva asistenti. Vyučování probíhá v blocích, žáci se řídí názorným rozvrhem hodin. Součástí výuky jsou také doplňující výukové metody a programy. Pedagogové tříd spolupracují s fyzioterapeutem a logopedem.

Třídy pro žáky s těžkým mentálním postižením a více vadami

Těžiště práce v tzv. „rehabilitačních třídách" spočívá v komplexním speciálně pedagogickém působení na tělesný a psychický rozvoj žáků, spojeném s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb. Cílem výuky je rozvoj komunikačních dovedností, podpora aktivního pohybu, určité míry samostatnosti a základů sebeobsluhy.

Ve třídě pracuje tým pedagogů - učitel a dva asistenti. Pro zajištění stabilní pozice dítěte během výuky, při příjmu potravy i relaxaci využívají speciální polohovací a vertikalizační pomůcky. Při nácviku správného příjmu potravy, zejména u dětí s DMO, využívají orofaciální a bukofaciální techniky, které podporují lepší zpracování potravy v ústech a usnadňují její polykání.

Vyučování probíhá opět v blocích, žáci se řídí názorným rozvrhem hodin. Součástí výuky jsou také další doplňující výukové metody a programy. Pedagogové tříd spolupracují s fyzioterapeutem a logopedem. 

Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra

Pro žáky s poruchou autistického spektra máme vytvořenu samostatnou třídu, ve které s nimi pracují tři pedagogové - učitel a dva asistenti. Při práci uplatňují strukturovaný způsob výuky, podpořený vizualizovaným časovým plánem všech činností s podporou symbolů. Všichni žáci mají speciálně uzpůsobené pracovní místo, výukové činnosti probíhají většinou individuálně. Díky vizualizaci a strukturalizaci mají jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení.

Veškerá výuka probíhá za podpory Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).