IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty školy > Komunikační pracoviště pro děti a žáky s těžkým postižením

Komunikační pracoviště pro děti a žáky s těžkým postiženímMoneta
  • Období realizace: leden - srpen 2021
  • Finanční podpora: MONETA MONEY BANK ve výši 76.150 korun 

Popis projektu a jeho cíle

Děti a žáci s těžkým kombinovaným postižením mají v naprosté většině případů výrazně omezeny své komunikační schopnosti. Zpravidla u nich, ve spolupráci s logopedem, hledáme a postupně vytváříme, vhodný a především funkční systém alternativní komunikace. Kromě mentálního hendikepu limituje jejich komunikační schopnosti často také výrazné motorické postižení, které se dotýká jak oblasti mluvené řeči, tak také motorických dovedností horních končetin. Jedinou možností k navození komunikace se pak stává pohyb hlavy a očí.

Z tohoto důvodu jsme začali v rámci individuální logopedické péče experimentálně ověřovat zařízení a softwarové vybavení pro ovládání počítače prostřednictvím cílených očních pohybů. Zařízení nám zapůjčili rodiče jednoho žáka, který jej využívá především v domácím prostředí. Ukazuje se, že tento způsob alternativní komunikace je úžasnou možností pro výše popsanou skupinu dětí a žáků. Po systematickém nácviku jim poskytuje možnost aktivního zapojení do komunikačního procesu a  vyjádření svých potřeb, pocitů a přání.  Děti přestávají být uvězněny pouze ve svém těle a daří se jejich rozvoj také v ostatních vzdělávacích oblastech. 

K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím několika dílčích kroků

  1. Pořízení komunikačního pracoviště, které sestává z oční navigace, dotykové obrazovky a notebooku. Jeho nezbytnou součástí je také komunikačního programu GRID 3, diagnostický program DiagView a program pro nácvik správného ovládání Look To Learn. Sestava je navržena podle potřeb a možností naší školy ve spolupráci s odborníky z firmy SPECKTRA v.d.n.
  2. Výběr a ověřování možností jednotlivých dětí při používání komunikačního pracoviště, stanovení časového harmonogramu a zařazení pravidelného nácviku do školního režimu.
  3. Podpora rodičů v případném využívání obdobného komunikačního zařízení také v domácí a mimoškolní péči. Využití získaných zkušeností pro individuální nastavení softwaru, doporučení vhodného příslušenství a způsobu financování. 

V rámci projektu bylo pořízeno toto vybavení

  • Dotykový monitor velikosti 22" - kde bude dítě aktivně sledovat a ovládat úkoly a činnosti, které obsahuje speciální komunikační software GRID 3 atd. Dotykový monitor volíme především proto, že zvýší variabilitu a možnost využití speciálního softwaru i pro děti, které jsou schopny cíleně využít pohyb rukou a dotyk prsty.
  • Oční navigace Tobii PCEye Mini -  zařízení, které skenuje oční pohyby konkrétního dítěte a umožňuje ovládání počítače jejich prostřednictvím. Jedná se o drobnou lištu, která se přikládá na dolní okraj monitoru a integrovanou kamerou snímá pohyby očí. Licence pro děti v ceně zahrnuje také výukové aktivity pro nácvik ovládání počítače pomocí očních pohybů Look To Learn.
  • Komunikační a edukační program GRID 3 - software vytvořený k ovládání prostředí počítače a výuce prostřednictvím cílených očních pohybů. Je nezbytnou součástí výše popsaného zařízení.
  • Diagnostický program DiagView - umožňuje záznam pohybů očí a díky tomu cílenou diagnostiku záměrného pohybu, rychlosti reakce, schopnosti setrvání na jednom bodě apod. Je to významný pomocník pro individuální nastavení zařízení, ale také zjištění míry pochopení sdělovaného.