IMG
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality > Zápis do 1. třídy ZŠ speciální Nový Jičín

Zápis do 1. třídy ZŠ speciální Nový JičínDatum konání:
17.4.2024

Zápis do ZŠ  speciální

Ředitel Základní školy speciální a Mateřské školy speciální, Nový Jičín, Komenského 64, p. o., stanoví termín a místo zápisu k základnímu vzdělávání pro následující školní rok  2024 – 2025 na

 

17. dubna  2024  od 8:00 do 16:00 hodin

 

Místo pro podání žádosti: Zápis bude probíhat ve sborovně Základní  školy speciální na ulici Komenského 64, v Novém Jičíně.  

Počet volných míst pro školní rok 2024-2025:  8

Podmínky pro přijímání žáků v ZŠ speciální. Do základní školy speciální jsou přijímány děti s mentálním postižením a více vadami, jejichž vzdělávání doporučilo školské poradenské zařízení (SPC).

Pokud počet žádostí k přijetí k základnímu vzdělávání přijatých v termínu zápisu překročí stanovený  počet přijímaných žáků,  bude příslušný počet žáků vybrán losováním. Zákonní zástupci budou s pravidly a organizací losování seznámeni předem. 

 

Seznam  požadovaných podkladů  k přijetí k základnímu vzdělávání 

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu  vzdělávání
  2. Doporučující vyjádření  příslušného školského poradenského zařízení (SPC)

Formulář žádosti o přijetí žáka do ZŠ speciální je ke stažení na stránkách školy nebo ho  zákonný zástupce osobně vyplní při dostavení s dítětem k zápisu. Doporučení školského poradenského zařízení si zajistí u příslušného SPC.

 

Seznam  požadovaných podkladů v případě odkladu školní docházky

  1. Žádost o odklad školní docházky (OŠD)
  2. Doporučení ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo klinického psychologa
  3. Doporučující vyjádření  příslušného školského poradenského zařízení  (SPC)

Formulář žádosti o OŠD a formulář pro doporučení lékaře je ke stažení na stránkách školy nebo si ho zákonný zástupce osobně vyplní při dostavení s dítětem k zápisu. Doporučení školského poradenského zařízení si zajistí u příslušného zařízení (SPC).

Při podání žádosti jsou zákonní zástupci povinni předložit také:

·         platný občanský průkaz zákonného zástupce

·         originál rodného listu dítěte

·         doklad o povolení pobytu na území ČR (zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím).                                      

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat vedení školy emailem na adrese: david.jezek@specskolanj.cz, nebo telefonicky na čísle 734 354 709.

 

Mgr. David Ježek, ředitel ZŠ speciální