Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

Elektronická podatelna: ZMSNJ@po-msk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 24% (39612)

Celkem hlasů: 167352
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

Smyslová zahrada

„Smyslová zahrada"

stavební  úpravy zahrady ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64, 741 01, Nový Jičín

Základem speciálně pedagogické práce u dětí a žáků s těžkým mentálním a tělesným postižením je dostatečně podnětné prostředí, které rozvíjí především jejich smyslové vnímání, pohybovou aktivitu, rozumové a komunikační dovednosti a samostatnost. To vše jsme v zrekonstruovaných prostorech (kompletní rekonstrukce budovy financoval MSK v roce 2007) a učebnách školy schopni plně zajistit.

Součástí celodenní vzdělávací práce u předškolních dětí i školních žáků se zdravotním postižením je také pobyt venku spojený s výukovými a pohybovými aktivitami, které využívají přirozené i přizpůsobené prostředí.

Druh a stupeň postižení dětí výrazně omezuje nebo zcela znemožňuje využití veřejných dětských hřišť města navržených pro zdravou populaci. Z důvodů imobility dětí, specifických projevů jejich chování a vyšších personálních požadavků při pobytu venku je také omezena možnost tématických vycházek po okolí.

Navrhovaná úprava školní zahrady plně vyřeší výše popsanou situaci a bude novým plnohodnotným prostorem pro výuku i činnost školní družiny v odpoledních hodinách, který využijí současně děti a žáci s těžkým tělesným a mentálním postižením i s autismem.

Navrhovaný  stav:

Objekt zahrady MŠ a ZŠ se nachází v zastavěném území ve vnitrobloku bytové výstavby. Koncepce revitalizace vychází z požadavku vybavit předmětné území herními, didaktickými a rehabilitačními prvky pro potřeby a užívání speciální školy, dále z provozních vztahů, požadovaných funkcí a návaznosti na budovu a její účel.

Základní myšlenkou projektu Smyslové zahrady je maximálně účelné využití okolí budovy, jeho uzpůsobení konkrétním potřebám a vybavení herními prvky pro smyslovou, psychomotorickou, vestibulární aktivaci. V koncepci jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností a specifických potřeb jednotlivých skupin dětí a žáků se zdravotním postižením.

Zahrada je rozdělena na několik samostatně fungujících celků různých účelů, ovšem dle potřeby spolu navzájem propojených.

 

První část navazující na vstup do budovy je tvořena půdorysně zvlněnou terénní modelací z jedné strany omezenou opěrnou zdí s nájezdy a svažitým chodníkem, jehož prostřednictvím bude hřeben kopce a aktivity na něm umístěné přístupné i dětem na invalidním vozíčku, které se tam budou pohybovat vždy s asistencí. Po celé délce modelace jsou ze strany svahu, tak zdi, napojeny herní, manipulační a výukové prvky (sítě, žebříky, hmatové stěny, skluzavka). V nitru modelace je umístěn obloukový tunel s akustickým, světelným a hmatovým vnitřním vybavením. Na počátku terénní modelace je umístěno posezení pro krátké přestávky. Na ně navazuje pískoviště s integračními stoly a gumovým pásovým dopravníkem. Na druhém konci modelace je umístěn jakýsi amfiteátr obloukového půdorysu s výškově rozdílnými třemi ložnými plochami pro imobilní děti s vertikálními clonícími stěnami porostlými popínavou zelení a se zavěšenými ozvučenými předměty. Potřebné stínění bude zajištěno sezónními slunečníky.  Tato část zahrady je koncipována spíše jako rušnější s důrazem na psychomotorické prožitky dětí.

 

Další, navazující část je koncipována jako klidová s řadou  smyslových podnětů. Na jedné straně tuto plochu vymezuje konstrukce pro zavěšení polohovacích křesel, sítí a vaků v blízkosti bylinkového záhonu. Děti zde budou moci odpočívat a zároveň vnímat vůni a barvy bylinek poletování motýlů a dění u vodního prvku (Viz níže). Na druhé straně, u hranice pozemku, jsou zbudovány terénní vlny, určené pro polohování dětí vleže, popřípadě pro lezení a pojezd vozíčkem. Obě vlny jsou travnaté a navazuje na ně průsvitné oplocení s plexiskla s aplikacemi z barevných fólií s mořskou tématikou. Středem této části zahrady je vodní prvek (vodní a pískové stoly a korýtka) v ploše kačírku (pobřeží). V travnaté ploše je vyveden zahradní postřikovač určený pro letní osvěžení a zároveň zálivku nejvíce zatěžovaného trávníku v areálu.

Třetí část areálu je určena více k herním a pohybovým činnostem dětí a žáků  s lehčím motorickým postižením  a autistů. Tyto se budou odehrávat na velké herní pryžové ploše dovybavené míčovou cvičnou stěnou a lezeckou stěnou se skluzem a hrazdou.

Navazující plocha kačírku je vybavena několika jednoduchými prvky. Jsou zde domečky - ulity, lodička s kormidlem a také oblíbené přirozené skrýše v keřovitých porostech. Plocha pod velkou vrbou, kde nejsou podmínky pro úspěšný růst trávníku ani jeho náhrad, je využita pro realizaci hmatového chodníku s různou strukturou povrchů. Obrubu chodníku tvoří dlouhá dřevěná anakonda.

Na pryžovou plochu dále navazuje volná travnatá plocha, na jejímž okraji je umístěna pružinová houpačka s vahadlovým pohybem pro více dětí a též 4 bodově uchycené pevné houpací lehátko pro 2 děti. Tento prostor bude sloužit také k akcím pořádaným pro rodiče s dětmi.

Poslední částí je úprava plochy u vstupu do ambulantní části Speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením, které je součástí školy). Zde bude realizován prostor pro stání služebního vozidla, stojany na kola a lavička.

V rámci úprav zahrady došlo k odstranění některých stávajích keřových porostů či jejich části. Celý prostor bude určen svou funkcí jako zahrada pro pobyt dětí a žáků školy a proto je zde vysazena zeleň snadno udržovatelná, reprezentativního charakteru a s možností užití i pro vzdělávací účely. Zeleň užitá jako povrch terénních modelací je vesměs stálezelená a půdopokryvná, aby dobře zviditelnila jak modelace tak dění na nich z hlediska bezpečnosti a umožnila využívání kopců i v zimním období pro bobování. Modelace je pokryta ekotextilií , kterou poskytla darem firma Geomat.

Zvoleným materiálem pro veškeré dřevěné venkovní herní prvky je akát, který má velmi dlouhou životnost při minimálních nárocích na následnou údržbu. Většina navrhovaných prvků je s ohledem na cílovou skupinu uživatelů atypická, vyráběna individuálně  na míru. Ostatní zařízení jsou konstrukčně vyrobena tak, aby splňovala požadavky na dlouhodobou trvanlivost, bezpečnost a bezúdržbovost v celoročních povětrnostních podmínkách. Samozřejmostí je jejich certifikace.

Celkový rozpočet projektu:

Celková cena projektu je ve výši 4 320 000,- Kč s DPH.  Skládá se z části na výrobu a montáž herních a stimulačních prvků a z části na stavební a sadové úpravy. Projektová dokumentace je s ohledem na způsob financování rozdělená do čtyř etap A, B, C, D. Jednotlivé etapy se budou realizovat v návaznosti na množství zajištěných finančních prostředků.  V současné době máme finančně zajištěnu realizaci etapy A + C.

Financování projektu je vícezdrojové. Asi polovinu škola hradí z vlastních rezervních prostředků (FRIM). Zbytek budeme spolufinancovat z cizích zdrojů (sponzoři a dárci školy, grantové a nadační příspěvky)

 

 

 

Projekt finančně podpořili:

 

 

logo_Promed.png

 

 

logo_ipso.png

 

 

 

logo_Nadace_KB_Jistota.png logo_NF_evraz.jpg

 

logo_NC_Line.jpg logo_partner.jpg logo_VOP.jpg

 

logo_Rocksteel.jpg logo_Dalkia.JPG

 

 

 

logo_ge-money.jpglogo_askin_100.jpg

 

 

logo_Visteon_Autopal.bmp logo_Ortho.jpg

 

logo_dytron.jpglogo_Geomat.jpg

 

logo_Temar.jpg logo_ekotextilie.jpg

 

 

logo_kousek_po_kousku.jpg Logo_OPTIC.jpg

 

logo_pamet.jpg.jpg logo_agrofert.jpg.jpg

logo_novy_jicin.jpg.jpg

Aleš Bělica,  Martin Hrůzek,Vendula Ostřanská, PCV Alfa s.r.o. Ostrava, TRAN-SIG-MA s.r.o. Praha, AVK VOD-KA a.s. Litoměřice, Marcela Komendová, PAMET s.r.o. Suchdol nad Odrou, MUDr. Ivana Olšáková, MUDr. Ivana Křupková, Miroslav Hanzelka, Věra Palacká, Dagmar Holeňová, RO.NA.TA., o.s. Nový Jičín, Obec Lešná, Obec Šenov u Nového Jičína, výtěžek XIII. Benefičního plesu školy

 

 

Vaší podpory si nesmírně vážíme. Všem, kteří se na úspěšné realizaci projektu podíleli, patří naše velké poděkování.

 

 

Autor: Radek (7. třída, 2009)

Aktuality (další)

29. 08. 2022

Záhájení nového šk. roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2023 od 8:30 hodin ve třídách. Podrobnosti pro zákonné zástupce naleznete MŠ zde a ZŠ zde

01. 06. 2022

JARNÍ JARMARK se vydařil. Děkujeme všem, kteří nás podpořili. Společně jsme si to užili. Foto k nahlédnutí v galerii. Článek v regionálním tisku zde. Děkujeme za milou reportáž pohledem rodiče.

29. 04. 2022

Zveme všechny rodiče a kamarády na prodejní JARNÍ JARMARK, který se uskuteční 20. 5. 2022. Podrobnosti v pozvánce zde.

Aktuální fotogalerie (další)

07. 06. 2022
Dětský den 2022
Lana_2022_nahled.JPG