Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

Elektronická podatelna: ZMSNJ@po-msk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 24% (39618)

Celkem hlasů: 167375
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Poskytované služby

 

 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika z důvodu posouzení školní zralosti, odkladu povinné školní docházky, výběru  a doporučení k zařazení do mateřské, základní a střední školy, řešení výukových i výchovných problémů, posouzení nároku k přiznání příspěvků souvisejících se zdravotním postižením dítěte, profesní orientace
 • metodické a terapeutické služby
 • informační a poradenské služby rodičům, pedagogům v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se  zdravotním  postižením
 • zajištění integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do běžného typu škol
 • podpora, pomoc a následná péče při inkluzi dětí, žáků, studentů se zdravotním postižením do běžných škol
 • konzultace s pedagogy při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů žáků
 • doporučení  ke vzdělávání dětem a žákům, studentům  do škol zřízených pro žáky dle § 16, odst.9 ŠZ
 • doporučení  podpůrných opatření žákům v běžných i speciálních školách zřízených pro žáky dle § 16,  odst.9 ŠZ
 • doporučení odkladu povinné školní docházky
 • odborné poradenství, konzultace,zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a jejich výpůjčka

 

 

Další poskytované služby:


 • Včasná intervence pro děti do 3 let věku

 • Nácvik alternativních komunikačních dovedností

 

 • Komplexní speciálně pedagogická péče předškolním dětem s tělesným nebo mentálním postižením

 

 • Ambulantní logopedická péče poskytovaná dětem, žákům s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením s přidruženou těžkou řečovou vadou.

 

 • Podpora smyslové  stimulace ve „snoezelenu“

 

 • Krizová intervence

 

 • Sociálně právní poradenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Radek (7. třída, 2009)

Aktuality (další)

29. 08. 2022

Záhájení nového šk. roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2023 od 8:30 hodin ve třídách. Podrobnosti pro zákonné zástupce naleznete MŠ zde a ZŠ zde

01. 06. 2022

JARNÍ JARMARK se vydařil. Děkujeme všem, kteří nás podpořili. Společně jsme si to užili. Foto k nahlédnutí v galerii. Článek v regionálním tisku zde. Děkujeme za milou reportáž pohledem rodiče.

29. 04. 2022

Zveme všechny rodiče a kamarády na prodejní JARNÍ JARMARK, který se uskuteční 20. 5. 2022. Podrobnosti v pozvánce zde.

Aktuální fotogalerie (další)

07. 06. 2022
Dětský den 2022
Lana_2022_nahled.JPG