Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Celkem hlasů: 32632
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Charakteristika centra

Speciálně pedagogické centrum je od roku 1994 součástí ZŠ speciální a MŠ speciální v Novém Jičíně. Je určeno dětem, žákům, studentům s mentálním a tělesným postižením nebo s více vadami, jejich rodinám, školám a dalším odborníkům, kteří se na péči o děti se zdravotním postižením podílejí. Služby přesahují rámec okresu Nový Jičín.

 

Zajišťuje komplexní odborné diagnostické, metodické a terapeutické služby včetně poradenství v oblasti psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a sociálně právní. Pomáhá s výběrem a vřazením dětí do speciálních škol Novojičínska, navrhuje způsob jejich výuky a poskytuje odborné služby jejich školám. Zajišťuje podporu, pomoc a následnou péči při začleňování dětí s tělesným postižením do běžných škol.

 

Odborný tým (speciální pedagogové, psycholog, logoped a sociální pracovnice) poskytují své služby ambulantně i v terénu.

 

Návštěvu SPC je možno domluvit osobně, telefonicky nebo písemně a není k ní potřeba lékařské doporučení.

 

Vyšetření dítěte je realizováno na žádost:

  • rodičů (zákonných zástupců) dítěte
  • školy
  • pediatra pouze s písemným souhlasem rodičů
  • odborného lékaře

 

Veškeré služby jsou bezplatné, je zaručena maximální diskrétnost a ochrana osobních údajů.

 

SPC_001.JPG SPC_002.JPG SPC_040.JPG SPC_003.JPG SPC_004.JPG SPC_poradenstvi.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lukáš (7. třída, 2010)

Aktuality (další)

20. 05. 2016

Pracovníci oddělení správy pasivních účtů České spořitelny a.s. Nový Jičín, předali dětem MŠ speciální věcný dar v hodnotě 6.010,- korun. Děkujeme za uspořádání sbírky, velmi si podpory vážíme. Foto v galerii.

22. 03. 2016

Děkujeme všem účastníkům, dárcům a sponzorům za podporu 17. Benefičního plesu školy. Jeho výtěžek bude použit na zkvalitnění výukových programů školy a spolufinancování svozové dopravy dětí a žáků. Více zde. Vystoupení pracovníků zde.

15. 01. 2016

Děcko o.p.s. obdržela finanční dar ve výši 10.983 korun na zajištění svozové dopravy. Děkujeme panu Stanislavu Čípovi, jeho kolegům a všem, kteří U 2 Sluníček do kasičky přispěli. Foto v galerii.

Aktuální fotogalerie (další)